Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Õhutransport 2021. kvartal

Küsimustiku kood: 11552021

Statistikatöö kood

22032

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Õhutransport 2021