Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Õigusabiteenuste hind 2021. kuu

Küsimustiku kood: 13372021

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Äriteenuste tootjahinnaindeks 2021