Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Palk ja tööjõud 2019. kuu

Küsimustiku kood: 14622019

Statistikatöö kood

21106

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Tööjõukuluindeks 2019