Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Palk ja tööjõud 2020. kuu

Küsimustiku kood: 14622020

Statistikatöö kood

21106

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Tööjõukuluindeks 2020