Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Palk ja tööjõud 2021. kuu

Küsimustiku kood: 14622021

Statistikatöö kood

21106

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Tööjõukuluindeks 2021