Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2020. kuu

Küsimustiku kood: 12692020

Statistikatöö kood

21206

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Piim ja selle kasutamise arvepidamine 2020