Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Piimatooted 2019. aasta

Küsimustiku kood: 13512020

Statistikatöö kood

21206

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Piim ja selle kasutamise arvepidamine 2020