Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2020. kuu

Küsimustiku kood: 12602020

Statistikatöö kood

20405

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks 2020