Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2021. kuu

Küsimustiku kood: 12602021

Statistikatöö kood

20405

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks 2021