Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2021. kuu

Küsimustiku kood: 12612021

Statistikatöö kood

20405

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks 2021