Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2020. kuu

Küsimustiku kood: 12622020

Statistikatöö kood

20405

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks 2020