Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2021. kuu

Küsimustiku kood: 12622021

Statistikatöö kood

20405

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks 2021

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 11.50 KB