Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Postiteenuste hind 2019. kuu

Küsimustiku kood: 14052019

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Äriteenuste tootjahinnaindeks 2019