Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2019. kvartal

Küsimustiku kood: 12882019

Statistikatöö kood

22031

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Veetransport 2019