Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2020. kvartal

Küsimustiku kood: 12882020

Statistikatöö kood

22031

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Veetransport 2020