Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2021. kvartal

Küsimustiku kood: 12882021

Statistikatöö kood

22031

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Veetransport 2021