Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Raudtee ja veeremi olem 2019. aasta

Küsimustiku kood: 11472020

Statistikatöö kood

22026

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Transporditaristu 2020