Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Raudteeveod 2019. kvartal

Küsimustiku kood: 11492019

Statistikatöö kood

22015

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Raudteetransport 2019