Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Raudteeveod 2020. kuu

Küsimustiku kood: 11502020

Statistikatöö kood

22015

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Raudteetransport 2020