Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Raudteeveod (kuu) 2021. kuu

Küsimustiku kood: 11502021

Statistikatöö kood

22015

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Raudteetransport 2021