Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Raudteeveod (kvartal) 2021. kvartal

Küsimustiku kood: 11492021

Statistikatöö kood

22015

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Raudteetransport 2021