Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Raudteeveod (kuu) 2022. kuu

Küsimustiku kood: 11502022

Statistikatöö kood

22015

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad