Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Siseveetransport 2020. kvartal

Küsimustiku kood: 11512020

Statistikatöö kood

22029

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Veondusettevõtete sõitjate ja kaubavedu 2020

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!