Küsimuste maratoni Küsimus24-ni on jäänud

Siseveetransport 2021. kvartal

Küsimustiku kood: 11512021

Statistikatöö kood

22029

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Veondusettevõtete sõitjate ja kaubavedu 2021

Küsimustik ja juhendid