Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Sõidukite arvelevõtmine 2021. kuu

Küsimustiku kood: 11432021

Statistikatöö kood

22027

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Registreeritud liiklusvahendid 2021