Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Taimekasvatus ja rohumaade hooldamine 2020. aasta

Küsimustiku kood: 13062020

Statistikatöö kood

21214

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Taimekasvatus 2020

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!