Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Taimekasvatussaaduste kokkuost 2019. aasta

Küsimustiku kood: 12712020

Statistikatöö kood

21207

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Põllumajanduse majanduslik arvepidamine 2020