Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tarbitud kütus ja energia 2019. aasta

Küsimustiku kood: 12512020

Statistikatöö kood

20206

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Energia tarbimine ja tootmine (aasta) 2020