Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Teadus- ja arendustegevus (ettevõttes) 2019. aasta

Küsimustiku kood: 11342020

Statistikatöö kood

21701

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Teadus- ja arendustegevus 2020