Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Telekommunikatsiooniteenuste hind 2019. aasta

Küsimustiku kood: 13652020

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Äriteenuste tootjahinnaindeks 2020