Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Telekommunikatsiooniteenuste hind 2020. aasta

Küsimustiku kood: 13652021

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Äriteenuste tootjahinnaindeks 2021