Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tööhõiveteenuste hind 2020. kuu

Küsimustiku kood: 13892020

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Äriteenuste tootjahinnaindeks 2020