Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tööstus 2019. kuu

Küsimustiku kood: 11592019

Statistikatöö kood

22201

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Tööstustoodangu indeks 2019