Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tööstus 2020. kuu

Küsimustiku kood: 11592020

Statistikatöö kood

22201

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Tööstustoodangu indeks 2020