Tööstus 2021. kuu

Küsimustiku kood: 11592021

Statistikatöö kood

22201

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Tööstustoodangu indeks 2021

Lisainfo

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 11.33 KB