Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tootjahind 2020. kuu

Küsimustiku kood: 13072020

Statistikatöö kood

20408

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Tööstustoodangu tootjahinnaindeks 2020