Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Töötülid (streigid ja töösulud) 2018. aasta

Küsimustiku kood: 10872019

Statistikatöö kood

21107

Küsimustiku aasta

2019

Statistikatöö

Töötülid, streigid ja töösulud 2019