Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Töötülid (streigid ja töösulud) 2019. aasta

Küsimustiku kood: 10872020

Statistikatöö kood

21107

Küsimustiku aasta

2020

Statistikatöö

Töötülid, streigid ja töösulud 2020