Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tramm-troll 2020. kvartal

Küsimustiku kood: 11532020

Statistikatöö kood

22029

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Veondusettevõtete sõitjate ja kaubavedu 2020