Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Trammi- ja trollitranspordi olem 2019. aasta

Küsimustiku kood: 11522020

Statistikatöö kood

22027

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Registreeritud liiklusvahendid 2020