Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Turustatud taimekaitsevahendid 2019. aasta

Küsimustiku kood: 14222020

Statistikatöö kood

10503

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Taimekaitsevahendite turulelaskmine 2020