Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Turustatud taimekaitsevahendid 2020. aasta

Küsimustiku kood: 14222021

Statistikatöö kood

10503

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Taimekaitsevahendite turulelaskmine 2021