Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad 2019. aasta

Küsimustiku kood: 14682020

Statistikatöö kood

20319

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad 2020