Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad 2020. aasta

Küsimustiku kood: 14682021

Statistikatöö kood

20319

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad 2021