Euroopa statistikavõistlus 2020

Eestis jätkavad võistlemist Euroopa vooru saamise nimel vanema vanuserühma võitja, Viljandi Gümnaasiumi võistkond Numbritaat ja 2.–3. kohta jagama jäänud Hugo Treffneri Gümnaasiumi võistkond Nemo ja Narva Pähklimäe Gümnaasiumi võistkond Merkintä. Nooremas vanuserühmas püüdlevad kohta Euroopa finaalis Tartu Veeriku Kooli võistkond Veeriku_9, teise koha saavutanud Tallinna Reaalkooli võistkond Fresiito ning kolmandale kohale tulnud Lüganuse Kooli võistkond Mamika. Euroopa vooru saajad selguvad juuli alguses toimuval rahvahääletusel ning edasi saavad mõlema vanuserühma kaks enim hääli saanud võistkonda. Euroopa vooru võitjad selguvad 7. septembril.

Euroopa Liidu statistikaameti Eurostat eestvedamisel toimub 2019/2020. õppeaastal taaskord õpilaste Euroopa statistikavõistlus. Eesti on üks 17 riigist, kes sellel võistlusel osaleb.

Euroopa statistikavõistluse eesmärk on äratada õpilastes huvi statistika vastu ja julgustada õpetajaid kasutama statistika õpetamisel uusi materjale. Soovime levitada statistilist kirjaoskust ja näidata õpilastele ning õpetajatele statistika olulisust ühiskonnas.

Euroopa statistikavõistlusel on riigisisene (eesti keeles) ja Euroopa (inglise keeles) võistlusvoor. Eesti võistlusvooru parimad võistkonnad ja nende juhendaja saavad auhinna ning neil on võimalus osaleda Euroopa võistlusvoorus.

Eesti riigisisesel võistlusel on kaks vooru.

Eesti esimeses voorus tuleb lahendada kolm veebipõhist valikvastustega testi. Esimese testiga kontrollitakse statistika põhimõistete tundmist, graafikute tõlgendamisoskust ja tõenäosusteooria algteadmisi. Teine test näitab riiklike statistikaallikate kasutamisoskust. Kolmas test eeldab statistilise väljaande tõlgendamisoskust ja õiged vastused tuleb leida Eurostati eesti keelde tõlgitud digiväljaandest.

Eesti teise vooru pääsenud võistkonnad teevad statistilise uurimuse võistluse korraldajate ette valmistatud andmestiku põhjal.

Eesti võistlusvooru kummagi vanuserühma kolm parimat võistkonda saavad osaleda Euroopa võistlusvooru rahvahääletusel.

Euroopa võistlusvooru pääsenud Eesti võistkondadel tuleb teha lühike video, mis selgitab mõnd korraldajate ette antud statistikamõistet või -teemat. Valminud videotele korraldame rahvahääletuse, mis selgitab välja kummagi vanuserühma kaks enim hääli kogunud võistkonda, kes esindavad Eestit Euroopa võistlusvoorus.

Eesti riigisisene võistlusvoor toimub 2020. aasta jaanuaris-märtsis, Euroopa finaal lükkus seoses eriolukorraga juuni-juulisse.

Osalevad riigid:

Osalevad riigid

Eestis korraldavad võistlust Statistikaamet, Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove ja Tartu Ülikool.