Konkurss "Andmepärl 2021"

Statistikaamet kuulutab oma 100. aastapäeva puhul välja konkursi „Andmepärl 2021“ Eesti möödunud aasta parima andmeloo ja infograafika väljaselgitamiseks.

Statistikaameti üks eesmärke on parandada ühiskonna andmekirjaoskust. Et propageerida andmete kasutamist ja mõtestamist, oleme ellu kutsunud konkursi parimate andmekasutuste tunnustamiseks. Konkursil on kaks kategooriat: parim andmelugu ja parim infograafika. Alates 2011. aastast annab statistikaamet välja ka Albert Pulleritsu nimelist noore statistiku preemiat.

Parima andmeloo auhinnaga tunnustame inimest, inimeste rühma, avalikku asutust või ettevõtet, kelle andmete tõlgendamine ja kasutus on toonud mõnda valdkonda või nähtusesse märkimisväärset selgust, avanud nähtuse mõtestamisel uusi tahke, tõstnud inimeste informeerituse taset, tekitanud laialdast ühiskondlikku arutelu või muutnud inimeste käitumist vastaval aastal.

Andmepärl 2021

Parima infograafika auhinnaga tunnustame inimest, inimeste rühma, avalikku asutust või ettevõtet, kelle loodud visualiseering, rakendus või infograafik on valdkonnas teostuse või mõju poolest eeskuju järgimist vääriv, propageerib andmete kasutamist ja mõtestamist visuaalse keele kaudu ning kus on kasutatud parimaid infograafika meetodeid.

Kandideerimise tingimused:

 1. Konkursil võivad osaleda kõik, kelle andmelugu või infograafika on avaldatud artiklina, dokumendina, kasutusjuhendina, uuringuna, analüüsina või mõnes muus formaadis (sh pilt vm).
 2. Töö on esimest korda avaldatud 2020. aastal.
 3. Töö on eesti või inglise keeles.
 4. Töö sisu ja vorm vastab akadeemilistele või ajakirjanduslikele nõuetele.
 5. Tööl võib olla mitu autorit.
 6. Töö võib olla avaldatud paberil, digitaalselt, avalikus ruumis vm kujul, kuid peab olema elektroonselt kättesaadav.
 7. Töös on järgitud autoriõiguse põhimõtteid.

Konkursil osalemiseks tuleb saata avaldus järgmise infoga:

 1. kategooria, milles töö osaleb (parim andmelugu või parim infograafika)
 2. töö esitaja nimi ja kontaktandmed (e-posti aadress, telefon)
 3. autori kontaktandmed (kui esitaja pole töö autor)
 4. töö avaldamise aeg
 5. viide avaldatud töö asukohale koos sellele ligipääsuga, kui töö ei ole lisatud e-kirjale failina
 6. töö esitamise ja olulisuse põhjendus

Avalduse palume saata statistikaametile e-posti teel stat [at] stat.ee märksõnaga „Andmepärli parim andmelugu“ või „Andmepärli parim infograafika“ 28. veebruariks 2021 (k.a). Töö võib esitada nii autor ise kui ka keegi teine. Pärast 28. veebruari esitatud töid ei hinnata. Lisateavet saab e-posti teel stat [at] stat.ee või telefonil 625 9300.

Hindamine:

 1. Konkursile tähtajaks esitatud töid hindab statistikaameti kokku kutsutud hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad statistikaameti esindajad ning majandus-, infotehnoloogia-, rakendusuuringute, graafilise disaini ning meediaeksperdid.
 2. Hindamiskomisjon valib kummaski kategoorias välja kõige rohkem viis parimat tööd, millest võitjad valib rahvas hääletuse teel.
 3. Kummagi kategooria hindamiskomisjoni liikmed kinnitatakse statistikaameti peadirektori käskkirjaga.
 4. Komisjoni liikmete arv oleneb konkursile esitatud tööde arvust.
 5. Komisjoni liige ei osale hindamisel, kui hinnatakse tema enda tööd või kui ta ei ole muul põhjusel erapooletu.

Andmeloo kategooria hindamiskomisjon:

 1. Riin Aljas – andmeajakirjanik
 2. Indrek Seppo – OÜ Marduk Technologies andmeteadlane; andmeteaduse õppejõud
 3. Prof Jaak Vilo – Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi ja andmeteaduse õppetooli juhataja
 4. Prof Indrek Ibrus – Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi meediainnovatsiooni professor
 5. Kaja Sõstra – statistikaameti juhtivanalüütik
 6. Andres Kukke – statistikaameti peadirektori asetäitja andmehalduse ja andmeteaduse alal

Infograafika kategooria hindamiskomisjon:

 1. Kristian Kirsfeldt – disainiagentuuri Velvet OÜ disainijuht
 2. Sandra Nuut – Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna lektor ja projektijuht
 3. Ivar Kuldver – ASi Ekspress Meedia ajalehtede kujundusjuht
 4. Alari Paluots – ASi Postimees Grupp infograafika toimetaja
 5. Märt Leesment – statistikaameti juhtivanalüütik
 6. Andres Kukke – statistikaameti peadirektori asetäitja andmehalduse ja andmeteaduse alal

  Andmeloo hindamise kriteeriumid:

  1. andmete abil teemasse selguse toomine
  2. nähtuse uute tahkude avamine
  3. loo mõju ühiskonnale/inimestele
  4. käsitletud teema uudsus/aktuaalsus

  Infograafika hindamise kriteeriumid:

  1. konteksti arvesse võtmine
  2. disaini kasutajakesksus ja visuaali läbimõeldus
  3. parimate meetodite kasutus
  4. originaalsus
  5. käsitletud teema uudsus/aktuaalsus

  Võitja väljakuulutamine:

  Statistikaamet kuulutab parima andmeloo ja infograafika auhinna võitjad koos nominatsioonidega välja oma veebilehel 31. märtsil 2021 ning avaldab pressiteate. Kummagi kategooria võitja saab aukirja ja preemiaks 500-eurose kinkekaardi (võitja saab valida talle sobiva raamatu- või elektroonikapoe kinkekaardi).

  Kummagi kategooria võitja ja viis parimat tööd avaldatakse statistikaameti veebilehel.