Keskmise palga metoodika muudatused

Uudis
Postitatud 25. mai 2023 15:35

Alates 2023. aasta esimesest kvartalist kasutab statistikaamet keskmise palga avaldamiseks maksu- ja tolliameti töötamise registri ning tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide andmeid. Kaasatud on nii töölepingu, avaliku teenistuse seaduse* kui ka teenistuslepingu alusel töötavad inimesed.

Metoodikamuudatus annab võimaluse avaldada keskmise palga kõrval ka mediaanpalga näitajaid. Lisaks vähendab valdavalt registripõhine andmete kogumine halduskoormust andmeesitajate jaoks. Muudatus tekib seoses brutotunnipalga andmetega, mida alates 2023. aasta 1. kvartalist enam ei avaldata. Viimased andmed on 2022. aasta 4. kvartali kohta ja on leitavad statistikaameti andmebaasis lõpetatud tabelite alt.

Olulise uuendusena avaldame alates 2023. aasta 1. kvartalist mediaanpalka tegevusalade, maakondade ja omaniku liikide kaupa.

NB! Juhime tähelepanu, et uue metoodika tõttu on alates 25.05.2023 kasutusel uued andmetabelid.

 • PA111: Keskmine brutokuupalk, mediaan, detsiilid ja töötajate arv tegevusalarühma järgi (kvartalid)
 • PA113: Keskmine brutokuupalk ja mediaan tegevusala järgi (kvartalid)
 • PA115: Keskmine brutokuupalk, mediaan ja töötajate arv majandusüksuse omaniku liigi järgi (kvartalid)
 • PA117: Keskmine brutokuupalk, mediaan ja töötajate arv maakonna järgi (kvartalid)
 • PA119: Keskmine brutokuupalk, mediaan ja töötajate arv maakonna järgi (kuud)
 • PA121: Keskmine brutokuupalk, mediaan ja töötajate arv tegevusalarühma järgi (kuud)

Uuenenud mõisted:

 • Väljamakse - rahaline tasu, mida makstakse töötajale või ametnikule, sealhulgas töötasu, palk, lisatasu, puhkusetasu, kohtu või töövaidluskomisjoni välja mõistetud hüvitis või viivis.
 • Tööpanus - keskmise tööaja määraga korrigeeritud töötatud päevade osakaal perioodis (kuu/kvartal). Tööpanus on korrigeeritud arvestades väljamaksete nihet töötamise lõpu kuu puhul.
 • Tööaja määr - Tööaja määraks on töötaja või ametniku lepingujärgne tööaja määr. See ei sõltu tegelikult töötatud tundidest. Tööaja määr märgitakse vastavalt töölepingu kokkulepitud töökoormusele: täistööaeg (1,0) ja osaline tööaeg (nt 0,25; 0,5; 0,75).
 • Keskmine brutokuupalk - väljamakse ja tööpanuse suhe.
 • Brutokuupalga mediaan - järjestatud brutokuupalga statistilise rea keskmine liige, millest mõlemale poole jääb võrdne arv liikmeid.
 • Brutokuupalga detsiilid - detsiilid jagavad järjestatud brutokuupalga statistilise rea kümneks võrdseks osaks.
 • Töötaja - isik, kellega on sõlmitud tööleping määramata või määratud ajaks (arvesse lähevad ka töölepingud hooajatööde tegemiseks), ja isik, kes töötab avaliku teenistuse seaduse või teenistuslepingu alusel.

* Väljaarvatud kaitse- ja siseministeeriumi valitsusala töötajad

 

Detailsemad andmed on avaldatud statistikaameti andmebaasis.

Vaata ka palga ja tööjõukulu valdkonnalehte.