Ettevõtete majandusnäitajad

Ettevõtlussektori müügitulu suurenes I kvartalis

pressiteade nr 66

Statistikaameti andmetel müüsid ettevõtted 2019. aasta I kvartalis kaupu ja teenuseid 14,8 miljardi euro eest, mida oli 7% rohkem kui aasta varem samal ajal.

Loe edasi

Mullu ettevõtlussektori kasum suurenes

pressiteade nr 21

Esialgsetel andmetel oli 2018. aastal ettevõtlussektori kogukasum 2,9 miljardit eurot, mis oli 4% suurem kui aasta varem, teatab Statistikaamet.

Ettevõtlussektori kogukasum, 2002–2018

Loe edasi

Ettevõtlussektori kasum suurenes III kvartalis

pressiteade nr 120

Ettevõtlussektori kogukasum oli 2018. aasta III kvartalis 871 miljonit eurot, mis on 21% suurem kui aasta varem samal ajal, teatab Statistikaamet.

Ettevõtlussektori kogukasum, I kvartal 2013 – III kvartal 2018

Loe edasi

Ettevõtlussektori kasum vähenes II kvartalis

pressiteade nr 89

Ettevõtlussektori kogukasum oli 2018. aasta II kvartalis 726 miljonit eurot, mis on 12% vähem kui aasta varem samal ajal, teatab Statistikaamet.

Ettevõtlussektori kogukasum, I kvartal 2013 – II kvartal 2018

Loe edasi

Ettevõtete majandusnäitajad paranesid 2016. aastal

artikkel
Märt Leesment

Pärast paariaastast seisakut võib 2016. aastat ettevõtete jaoks pidada võrdlemisi edukaks ‒ nii müügitulu, investeeringud kui ka tegutsevate ettevõtete arv suurenesid 4%. Paranenud tulemused peegeldusid ka kasumites – aruandeaasta kasum kasvas 11%. Paranesid ka tootlikkusnäitajad.

Aruandeaasta kasum, investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent) ja müügitulu hõivatu kohta, 2006‒2016

Loe edasi

Ettevõtlussektori kasum vähenes I kvartalis

pressiteade nr 60

Ettevõtlussektori kogukasum oli 2018. aasta I kvartalis 584 miljonit eurot, mis on 5% vähem kui aasta varem samal ajal, teatab Statistikaamet.

Ettevõtlussektori kogukasum, I kvartal 2013 – I kvartal 2018

Loe edasi

Mullu ettevõtlussektori kasum suurenes

pressiteade nr 20

Esialgsetel andmetel oli 2017. aastal ettevõtlussektori kogukasum 2,8 miljardit eurot, mis oli 5% suurem kui aasta varem, teatab Statistikaamet.

Ettevõtlussektori kogukasum, 2000-2017

Loe edasi

Ettevõtlussektori kasum III kvartalis vähenes

pressiteade nr 123

Ettevõtlussektori kogukasum oli 2017. aasta III kvartalis 787 miljonit eurot, mida on 8% vähem kui aasta varem samal ajal, teatab Statistikaamet.

Ettevõtlussektori kogukasum, I kvartal 2010 – III kvartal 2017

Loe edasi

Ettevõtlussektori kasum II kvartalis suurenes

pressiteade nr 90

Ettevõtlussektori kogukasum oli 2017. aasta II kvartalis 827 miljonit eurot, mis oli 22% suurem kui aasta varem samal ajal, teatab Statistikaamet.

Ettevõtlussektori kogukasum, I kvartal 2010 – II kvartal 2017

Loe edasi

Ettevõtete majandusnäitajad

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 80)
Hille Vares, Reet Nestor

Eesti ettevõtete tegevust iseloomustas 2015. aastal stabiilsus. Ettevõtete põhilised majandusnäitajad ehk müügitulu, kulud ja investeeringud jäid eelnenud aasta tasemele, puhaskasum aga vähenes endiselt. Tööjõukulude aastane kasv püsis viimaste aastate tasemel ehk 6–7% piires ja ületas nii müügitulu kui ka tootlikkuse kasvu. Tootlikkusnäitajad vähenesid eelnenud aastaga võrreldes suurenenud tööhõive tõttu ettevõtetes. Esialgsetel andmetel 2016. aastal ettevõtete müügitulu pisut suurenes, tööjõukulud kasvasid endiselt kiiresti, see mõjutas kasumite jätkuvat vähenemist ja kasinat investeerimist. Järgnev annab ülevaate ettevõtete majandusnäitajaist 2015. aastal.

Väljaande kaas

Loe edasi