Euroopa statistikapäev 2017

Euroopa statistikapäev 20.10.201720. oktoobril tähistatakse Euroopa statistikasüsteemis Euroopa statistikapäeva. 18. oktoobril ilmus Eurostati digitaalne väljaanne "The life of women and men in Europe – a statistical portrait", mis võrdleb meeste ja naiste igapäevaelu EL riikides. Väljaanne ilmub 24 keeles, sh ka eesti keeles!

 

Vaata eestikeelset digiväljaannet

Loe statistikablogist kogumiku põhjal Eesti meeste ja naiste kohta kirjutatud ülevaadet

Euroopa statistikapäeva puhul korraldab Statistikaamet järgmised üritused.

Lahtiste uste päev

Reedel, 13. oktoobril külastasid Statistikaametit lahtiste uste päeva raames kooliõpilased Aravete Keskkoolist, Tallinna Inglise Kolledžist ning Tallinna Prantsuse Lütseumist.

Toimus Statistikaameti ekskursioon, peadirektor Mart Mägi rääkis Statistikaametist ja peaanalüütik Eve Telpt noorte statistikast. Osaleti meeskondadena statistika viktoriinis ning vaadeldi Eesti Väitlusseltsi noorte näidisväitlust.

Statistikaviktoriin

Viktoriin on lõppenud!

Võitjatega võtame ühendust ja anname neist teada meie FB-lehel.

Õiged vastused

Mis aastal asutati Riigi Statistika Keskbüroo, praegune Statistikaamet?
1921

Mis on kõige levinum perekonnanimi Tartumaal?
Tamm

Kui paljudel leibkondadel on kodus internetiühendus?
88%

Kui palju elab Eestis vähemalt 100-aastaseid inimesi (seisuga 1. jaanuar 2017)?
125

Kui palju selle aasta teraviljasaagist oli koristatud 15. septembriks?
57%

Kui suur oli Eesti keskmine brutokuupalk 2017. aasta II kvartalis?
1242 eurot

Millises Euroopa riigis on meeste oodatav eluiga kõige kõrgem?
Island