Avaleht
Tutvustus
Statistikat
Rahvaloendusest
Abiks statistika mõistmisel
Statistikaametist
Tagasiside ja kontakt
Sisukord
Sõnastik
Lingid
Statistika andmebaas
Väljaanded
Statistikaameti veebileht
Statistikablogi
Statistikaamet Facebookis
Statistikaameti esitlused
REL2011 Twitteris

TUTVUSTUS

Koolinurga eesmärgist ja ülesehitusest.

Statistikat

Eesti

Peamised Eesti majanduse ja sotsiaalelu näitajad.

Maakonnad

E-väljaanne "Piirkondlik portree Eestist" annab statistiliste võtmenäitajate alusel ülevaate Eesti piirkondadest ja võimaldab võrrelda piirkondade arengut omavahel ning Eesti arengut teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. Lisaks andmetabelitele sisaldab e-väljaanne jooniseid ja kaarte.

Riikide võrdlus

Euroopa riikide sotsiaal- ja majandusülevaade teksti, tabelite ja diagrammidena.

RAHVALOENDUSEST

Rahvaloenduse mõiste ja eesmärk. 2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse põhiandmed lihtsate tabelite, diagrammide, teemakaartide ja tekstina. Rahvaloenduste ajaloost.

ABIKS STATISTIKA MÕISTMISEL

Artikleid statistiliste näitajate ja nende arvestamise meetodite kohta. Õpetus andmete graafilisest ja tabelkujul esitamisest. Peamised mõisted ja definitsioonid.

STATISTIKAAMETIST

Statistikaameti roll Eestis. Andmete kogumisest ja statistika tegemisest. Nõuandeid, kust statistikat leida ja kuidas kasutada statistika andmebaasi.

TAGASISIDE JA KONTAKT

Saada meile ettepanekuid, et saaksime lehekülge käepärasemaks muuta ja täiendada. Vastame statistika kohta esitatud küsimustele.


Statistikaamet / Endla 15, 15174 Tallinn / tel +372 625 9300 / e-post stat@stat.ee